Mennesker eller tall?

Det er lønnsomt å sikre at nedbemanningsprosesser oppleves ryddige, og det er et ledelsesansvar å sørge for at ansatte blir ivaretatt når bedriften må nedbemanne.

Noen bedrifter «glemmer» sine verdier i krisetider. De langsiktige kostnadene kan langt overstige de kortvarige innsparingene – når tall teller mer enn mennesker!

Les videre…


Summen av stolthet

Det er et paradoks at vi mislykkes så ofte med omstillingsprosesser når vi kjenner de fleste faktorer som må til for å lykkes. Mediene har i lengre tid boltret seg i permitteringer, oppsigelser og elendighet. Fokus har nokså ensidig vært rettet mot de mange som har mistet jobben. Men hva skjer med de som blir igjen? Hvor «heldige» er de – egentlig?

Les videre…