7 av 10 vil ansette flere

11. september 2018

Arbeidsgivere i syv av ni bransjer regner med å ansette flere før nyttår, viser ManpowerGroups arbeidsmarkedsbarometer Q4 2018 som ble offentliggjort i dag.

ManpowerGroup har spurt 751 norske bedrifter om de har behov for å bemanne opp, ned eller om behovet er uendret kommende kvartal.. Barometeret gjennomføres hvert kvartal og er en av de mest omfattende  i sitt slag.

På vei opp

Ansettelsesplanene til norske arbeidsgivere har steget jevnt de siste to årene, men avdempes til neste kvartal. For årets tre siste måneder er bemanningsutsiktene +5%, justert for sesongvariasjoner. Det vil si at det er flere arbeidsgivere som planlegger å bemanne opp enn som vil bemanne ned. Utsiktene er tre prosentpoeng svakere enn forrige kvartal, og uendret fra samme kvartal i fjor. 

Blant arbeidsgiverne som har svart på undersøkelsen, planlegger nesten én av ti (9%) å ansette flere. 84 prosent planlegger å beholde arbeidsstyrken som den er, og bare seks prosent planlegger å redusere bemanningen. 

Elektriske utsikter

I syv av ni næringer planlegger arbeidsgivere å øke bemanningsnivået i løpet av fjerde kvartal 2018. Hotell og bevertning, olje og gass, samt bank og finans er bransjer som utmerker seg med tosifrede bemanningsutsikter, justert for sesongvariasjon. Utsiktene bedrer seg i tre bransjer sammenlignet med tredje kvartal 2018 og styrker seg i seks av ni bransjer sammenlignet med samme tid i fjor.

Utsiktene i vann, avløp og elektrisitet er de sterkeste på ti år. Bransjen rapporterer de mest optimistiske ansettelsesintensjonene med en netto bemanningsutsikt på +13%. Ansettelsesplanene er relativt stabile sammenlignet med tredje kvartal, men forbedres med hele 14 prosentpoeng sammenlignet med samme tid i fjor.

Sterkt i Midt-Norge 

Arbeidsgivere i fire av fem regioner forventer en økning i bemanningsnivået i fjerde kvartal 2018. De sterkeste prognosene er rapportert i Midt-Norge, med +17%. Det er en forbedring på 6 og 10 prosentpoeng fra henholdsvis tredje kvartal 2018 og fjerde kvartal 2017.

I løpet av det kommende kvartalet har arbeidsgiverne i Sør- og Vestlandet de svakeste – og de første negative – utsiktene på mer enn syv år. Utsiktene står på -2%, en nedgang på hele 17 prosentpoeng fra forrige kvartal og 4 prosentpoeng ned fra samme periode i fjor. Nedgangen følger imidlertid et kvartal der regionen hadde de sterkeste ansettelsesplanene på mer enn ni år.

Svakt i Oslo

Arbeidsgivere i Oslo og omegn forventer sitt svakeste arbeidsmarked på over to år. De rapporterer forsiktige bemanningsutsikter på +1%. Prognosen er relativt stabil i forhold til tredje kvartal 2018, men den er redusert med 8 prosentpoeng sammenlignet med samme periode i fjor.

Kilde: https://www.nhosh.no/bransjer/bemanning-og-rekruttering/nyheter/2018/7-av-10-vil-ansette-flere/