fbpx

Changeis coming

Vi jobber etter en global nullutslippsvisjon.

Blir du med på laget?

millioner tonn plast slippes ut i havene hvert år.

% av global havforurensning kommer fra landbruksavrenning, ubehandlet kloakk, utslipp av næringsstoffer og plantevernmidler.

har som misjon å bevare, beskytte og forsvare jordens viktigste ressurs – vann.

Vil du være med på å forandre verden hos en arbeidsgiver hvor «impact» er viktigste KPI?

Vi er et sterkt og engasjert team med kontorer i Førde, Stavanger og København. Stadig økende interesse for våre løsninger gjør at vi nå initierer ytterligere prosjekter.

Derfor søker vi etter deg – landets dyktigste VA-prosjektleder – som kan ta styringen på et av våre nye og viktige prosjekter, med mange flere på vei. Vi forventer at du har utdannelse, erfaring og bakgrunn som gjør at vi trygt kan overrekke deg nøkkelen til «maskinrommet» kort tid etter oppstart.

renasys er en multinasjonal «start-up» med internasjonale vekstambisjoner. Det innebærer at du vil få stor mulighet til å forme din egen stilling, avhengig av interesserer og kompetanseområder.

Listen er lagt høyt i renasys, og vi jobber etter en global nullutslippsvisjon. Dette ser vi på som en nødvendighet, både for oss selv, men også for våre fremtidige generasjoner. For å nå disse målene søker vi etter personer med bransjeerfaring, kompetanse og lyst til å være med på å gjøre vann- og avløpsbransjen «dritkul».

Ønsker du å delta i innovativ teknologiutvikling?

Ønsker du utfordringer i et arbeidsmiljø som engasjerer og motiverer?

Har du erfaringen og kunnskapen som kreves for å lede store og viktige VA-prosjekter trygt i havn?

Da hører vi gjerne fra deg!

Vi oppfordrer særlig kvinner til å søke.

Søk på stillingen

«Quantum leap» & «Gamechanger» – Bli kjent med Kjell Øyvind Pedersen sitt perspektiv på hva Renasys jobber med:

Kjell Øyvind Pedersen

International Advisory Board Member, renasys AS. Tidligere daglig leder, IVAR IKS

«-Renasys representerer, slik jeg oppfatter det, et mulig «Quantum leap», en «gamechanger», innen renseteknologi på lik linje med noen av de andre teknologiene jeg har hatt gleden av å være med på å utvikle. Teknologien representerer et vesentlig potensiale innen miljø og bærekraft og en betydelig kostnads-sparemulighet for en bransje som nå har dette som en av sine største utfordringer. Kan jeg bruke min kompetanse til å flytte grenser og utvikle beste tilgjengelige teknologi til det  beste for samfunnet så er det veldig givende og spennende.»

«Renasys har starta ein revolusjon»- Magnar Reidar Førde hos Sunnfjord kommune:

Magne Reidar Førde

Ass. Einingsleiar/Driftsingeniør VA hos Sunnfjord kommune

«Renasys har starta ein revolusjon for kommunal avløpsrensing og slamhandtering. For Sunnfjord kommune er det eit privilegium å vere med og bidra i testing og utvikling av teknologi som gjer bærekraft, 0-utslepp og full ressursgjenvinning til realistiske og oppnåelege mål.»

Foto: Bent Are Iversen – Firda Media AS

Renasys kan tilby:

Fleksibel arbeidstid

Z

Ordnede arbeidsforhold

Gode velferds-, pensjons- og forsikringsordninger

Spennende selskap som står foran nye utviklingsområder

Mulighet for hjemmekontor

Lønn i henhold til lønnsystem

Arbeidsoppgaver:

renasys opplever kraftig vekst og arbeidsdagene er sjeldent like. Som VA-prosjektleder vil du kunne påvirke din egen rolle og selskapets videre utvikling gjennom følgende oppgaver:

 • Prosjektledelse, planlegging og administrasjon av VA-prosjekter – fra kontor og i felt hos kunde
 • Kontraktsoppfølging
 • Kontroll av anleggsutførelse
 • Håndtering av eventuelle endringer, forsinkelser og overskridelser av frister
 • Statusrapportering og sluttdokumentasjon
 • Informasjonshåndtering og arkivering

 

Kvalifikasjoner:

 • Relevant fagbrev/teknisk utdannelse på master- eller bachelornivå og bransjeerfaring er et krav. Spesifikk erfaring kan kompensere for deler av utdanningskravet. Mentalitet og drivkraft er også viktige kompetanser når vi leter etter den riktige profil.
 • Gode datakunnskaper.
 • Høy grad av samarbeidsevne og -vilje.
 • Relevant praksis fra rådgiver-, prosjekt- og/eller utbyggingsvirksomhet vil prioriteres.
 • Kunnskap og erfaring vedr. offentlige anskaffelser er ønskelig.
 • Norsk muntlig/skriftlig kompetanse og engelsk muntlig/skriftlig kompetanse er et krav. Flerspråklig kompetanse er et pluss.
 • Førerkort: Klasse B

Søk på stillingen

Har du spørsmål om stillingen?

Har du spørsmål om stillingen?

Søknad sendes og behandles kun elektronisk .

Vitnemål, CV og attester lastes opp via søknadsskjemaet.

Alle henvendelser behandles konfidensielt, om ønskelig, i innledende fase. I samsvar med offentlighetsloven § 25 gjøres det oppmerksom på at opplysninger om søkeren kan bli offentliggjort selv om søkeren har bedt om ikke å bli ført i opp på søkerlisten. Om dette blir aktuelt vil du bli kontaktet av oss.

renasys er opptatt av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte kandidater til å søke, uavhengig av alder, kjønn, funksjonshemming, hull i CV, nasjonal eller etnisk bakgrunn.

Dersom du har spørsmål knyttet til søknadsprosessen, ta kontakt med Eirik Skjæveland, Partner & Senior Key Account Manager i Q10 Personell på eirik@q-10.no eller ring på 958 00 894