Det handler om å skape stolte øyeblikk

Frist: Fortløpende

Stillingstype: Engasjement

Vi søker på vegne av kunde i olje- og gassindustrien en servicetekniker til langvarig engasjement med muligheter. Arbeidsted vil være i Stavanger-regionen med sporadiske offshore oppdrag.

 

Kompetansekrav:

▪ Mekanisk utdanning fra teknisk fagskole (lang relevant erfaring kan erstatte
formell utdanning)
▪ Erfaring med verkstedarbeid, fortrinnsvis på offshorerelatert utstyr.
▪ Erfaring med flensearbeid.
▪ Erfaring fra offshore arbeid, fortrinnsvis innenfor bore &
kompletteringsoperasjoner.
▪ Gyldig sertifikat fra Grunnleggende sikkerhetsopplæring (GSK) for offshore
arbeid.
▪ Gyldig helsesertifikat for arbeid offshore.
▪ Gyldig sertifikat i flensearbeid (NS-EN 1591)
▪ G11 stroppekurs (ønskelig men ikke krav)

Andre kvalifikasjoner og egenskaper:

▪ Gode fremstillingsevner – skriftlig og muntlig
▪ Gode samarbeidsevner/lagspiller
▪ Resultatorientert
▪ Engelsk (skriftlig/muntlig)

Ansvarsområder og oppgaver:  

 Bistå i planlegging gjennomføring av operasjoner på verksted. Arbeidet vil blant annet inkludere:

 • Verkstedarbeid/mekanisk arbeid på selskapets utstyr.
 • Vedlikehold av selskapets verktøy og utstyr.
 • Demontering, kontroll, reparasjon og sammenstilling av selskapets utstyr.
 • Funksjonskjøring, testing og rapportering.

Bistå i planlegging og gjennomføring av operasjoner offshore. Arbeidet vil blant annet inkludere:

 • Flensearbeid ifm sammenstilling av høytrykks riser systemer.
 • Operasjon av selskapets leie utstyr.
 • Vedlikehold og reparasjon av selskapets utstyr.
 • Rapportering.
 • Bistå i planlegging og utførelse av forberedende aktiviteter for å sikre en effektiv og sikker operasjon.

Ansvar i organisasjonen:

 • Arbeid på verksted – vedlikehold, reparasjon, sammenstilling og testing utstyr.
 • Arbeid offshore – installasjon, service og vedlikehold på utstyr.
 • Bidra til kontinuerlig forbedring av være prosedyrer og retningslinjer.
 • Bidra i gjennomføring av prosjekter/leveranser.
 • Etterleve selskapets KHMS profil og verdier.
 • Planlegge og gjennomføre aktiviteter i samsvar med bedriftens gjeldende
  regelverk og prosedyrer.
 • Kontinuerlig vurdere risiko til pågående aktiviteter på verksted/offshore.
 • Påse at selskapets QA system blir ivaretatt i forbindelse med aktiviteter på
  verksted, herunder rapportering av Forbedringsforslag/ Avvik/ Observasjoner.
 • Pakke utstyr og klargjøre for forsendelse.
 • Ansvarlig for å føre timelister og «service tickets» for de enkelte prosjekter.
 • Bidra til orden og renhold på verksted.