fbpx

Svalinn søker regionleder til Stavanger-regionen

Vil du bli en sentral del av en landsdekkende entreprenør med en unik dedikasjon og kompetanse innen oppbevaring av mat?

års erfaring innen entreprise og totalentreprise.

ansatte som brenner for faget og leverer topp kvalitet

prosjekter levert siden oppstarten i 1946

Ønsker du å ta lederskapet for salgsarbeidet og driften av prosjektene til et av Norges ledende selskaper innen kjøl og frys? 

Svalinn AS søker nå en engasjert og dyktig regionleder i Sør/Vest som vil være med på å opprettholde og videreutvikle vår strategiske posisjon.

Svalinn kan tilby den rette kandidaten en spennende stilling med høyt tempo i et av Norges beste fagmiljø innen rom og bygg til næringsmiddelindustrien. Som en bedrift med misjonen om å «bygge holdbarhet,» tar vi miljøvennlige og bærekraftige løsninger på alvor. Vi legger stor vekt på din faglige og personlige utvikling, og du vil bli en del av et sosialt, faglig dyktig og inkluderende arbeidsmiljø. Vi tilbyr moderne kontorlokaler og muligheten til å jobbe hjemmefra. Hos Svalinn vil du også nyte attraktive betingelser, karrieremuligheter og stor frihet til å forme din egen arbeidsdag. 

 

Som regionleder vil du være ansvarlig for å lede og drive salgsarbeidet og prosjektene ved vårt kontor på en effektiv måte, i samarbeid med overordnet. Du vil ha eget ansvar for salgsbudsjettet og aktivt følge opp både faste og variable kostnader. En av dine viktigste oppgaver vil være å sikre at bedriftens eiendeler blir godt vedlikeholdt og ivaretatt, og at våre relasjoner til eksisterende og nye kunder styrkes slik at vi posisjonerer oss som deres foretrukne leverandør.

Bli kjent med Svalinn:

Vi bygger holdbarhet

Bli bedre kjent med stillingen:

Dine ansvarsområder vil inkludere aktiv ledelse og oppfølging av prosjektledere og selgere for å sikre etterlevelse av alle krav. Du vil også identifisere behov for opplæring og sørge for at nødvendige kurs og utdanning gjennomføres. Det er viktig at du er i stand til å lære opp selgere og prosjektledere, slik at de til enhver tid er oppdatert på aktuelle lover, forskrifter og kan utføre jobben sin effektivt og lønnsomt.

Du vil være en pådriver for bruk av verktøy og rapporter, inkludert programvare, som er tilgjengelig for våre ansatte. Som regionleder vil du kontinuerlig analysere enheten for å sikre at definerte mål oppnås, samtidig som du bidrar til at HMS-krav, både internt og eksternt, blir overholdt.

Økonomi vil også være en viktig del av din rolle. Du vil ha ansvar for månedlig ajourhold innen tidsfrister og til en høy standard. Videre vil du bidra til teknisk og økonomisk oppfølging av hvert prosjekt, identifisere muligheter for forbedret volum og inntjening, samt implementere effektive arbeidsmetoder for kostnadsoppfølging og inntjeningsmaksimering. Du vil også definere og kommunisere økonomiske målsetninger, budsjetter og estimater, og gjennomgå disse med de som har økonomisk ansvar i sine prosjekter.

Vi ser etter en kandidat som har en genuin interesse for læring, da det kan være utfordrende å finne personer med spesifikk kunnskap om vårt fagområde. Evnen til å lære og tilegne seg ny kunnskap vil være avgjørende for å lykkes i denne rollen.

Vi legger stor vekt på tydelig kommunikasjon når det gjelder forventninger og krav. Som regionleder må du kunne formidle klare og presise beskjeder til teamet ditt, samtidig som du opprettholder en god dialog med overordnede og andre interessenter.

Vi ser etter noen som er flink med folk, og som har gode mellommenneskelige ferdigheter. Som regionleder vil du ha ansvar for å lede og motivere et team, og det er viktig at du er en god lytter, har empati og er i stand til å skape et positivt arbeidsmiljø.