fbpx

Er du interessert i en karriere offshore?

Fordeler med å jobbe for Q10 Offshore:

Som ansatt i Q10 vil du ha en seriøs arbeidsgiver som gir deg ryddige
arbeids- og ansettelsesforhold. Vi ønsker at du skal lykkes i jobben du gjør for våre kunder, og derfor
får du en dedikert rådgiver hos oss som følger deg opp jevnlig. 

Q10 er medlem av Bemanningsbransjen i NHO Service. Dette sikrer at vi følger de lover og regler
som til enhver tid er gjeldende

Ansettelsesforholdet ditt starter når du påbegynner ditt første oppdrag. Før du begynner å arbeide
for Q10 skal arbeidsavtalen din være signert av begge parter. Alle ansatte som leies ut via Q10 blir
fast ansatte, med en arbeidsavtale som angir en stillingsprosent som blir individuelt vurdert.

Din lønn i det enkelte oppdrag følger bestemmelsene i Vikarbyrådirektivet, hvor
Likebehandlingsprinsippet skal sikre deg samme lønn som om du var fast ansatt hos den enkelte
kunden.

Hvem vi er

Q10 sitt hovedformål er utleie og rekruttering av personell. Vi har DNV-sertifiserte rekrutterere som
skal sikre både våre kunder og kandidater en profesjonell rekrutteringsprosess, bidra til at rett
person havner på rett sted og dermed bidrar til vekst for våre kunder. Vi som selskap skal til enhver
tid jobbe i samsvar med gjeldende lover og forskrifter for selskapets virksomhet.

Med over 70 års bransjeerfaring har vi over tid bygget opp et stort kundenettverk, fra små og mellomstore bedrifter til kunder med
internasjonale forgreininger. Dette gir deg spennende muligheter, og vårt mål er å være en døråpner
for deg. Gjennom Q10 vil du få muligheter til å høste verdifull erfaring og bygge nettverk hos ulike
bedrifter og i ulike bransjer.

Eksempler på disipliner våre kunder etterspør:

 • Elektriker
 • Automatiker
 • Mekaniker
 • Kaksoperatør
 • Kjemisk rengjøring
 • Boltetrekking
 • Trykktesting
 • Oljeflushing
 • Tankrengjøring
 • Boremannskap/Subsea
 • Sykepleier
 • Helivakt
 • Kranfører
 • Dekksoperatør
 • Prosessoperatør
 • Radiooperatør
 • Flaggoperatør

Hvem er vår perfekte kandidat?

I Q10 Personell tror vi på tett oppfølging av kandidatene vi har i arbeid. Vi ser det som en av våre viktigste oppgaver å legge til rette for at du lykkes best mulig i jobben du skal gjøre for våre kunder. 

Q10 Personell er en seriøs arbeidsgiver og har ryddige arbeids- og ansettelsesforhold, noe flere av våre utleide medarbeidere har gitt oss gode tilbakemeldinger på. Vi trenger kompetanse på alle nivåer og har til enhver tid mange spennende stillinger hos våre kunder. Sammen med deg finner vi den løsningen som vil fungere optimalt for deg!

Før vi kan lansere deg til våre kunder, må vi kvalitetssikre alt som står på din CV. Derfor ønsker vi at du laster opp attester fra tidligere arbeidsgivere, vitnemål og relevante kursbevis og/eller sertifikater, enten du søker på en konkret stilling eller registrerer deg som generell jobbsøker.

For å kunne være aktuell kandidat, må man ha godkjent GSK (Grunnleggende sikkerhetskurs).

Bli bedre kjent med Trine Hetland – Senior Key Account Manager i Q10 Offshore:

Jeg elsker å jobbe med mennesker og bygge gode relasjoner. Som person kommer det naturlig for meg å være til støtte og hjelp for andre, og å finne frem til gode løsninger. Etter flere år i serviceyrket og fagbrev innen hotell, tok jeg en bachelor innen samfunnsfag med personalledelse ved UIS. Dette har gitt meg god og variert arbeidserfaring innen HR-yrket.

Jeg får energi av et pulserende arbeidsmiljø med høyt tempo og spennende arbeidsoppgaver. Kjekke kollegaer, i et profesjonelt, men uformelt arbeidsmiljø hvor latteren sitter løst er virkelig prikken over i’en. Alt dette, pluss litt til, har jeg funnet i Q10. Jeg gleder meg til fortsettelsen.

Q10 Offshore er et datterselskap av Bemannings- og rekrutteringsbyrået Q10 Personell. Selskapet ble etablert i 2017, og har kontor i Stavanger. Vi er et team bestående av ni ansatte, hvor to av disse har kjernekompetanse innen offshoresegmentet.

 

Vi leverer høyt kompetent personell innen de fleste disipliner on- og offshore.